herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 kwietnia 2020, dziś są imieniny: Wacława i Izydora

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Komunikat i apel Starosty Pyrzyckiego

dodano: 2020-04-03 00:00:00

Starosta Pyrzycki informuje, iż do dnia dzisiejszego tj. 3 kwietnia do godziny 09.00 na terenie naszego powiatu nie stwierdzono ani jednego potwierdzonego przypadku zakażenia się koronawirusem (Covid-19).

Z uwagi na nieustępujące zagrożenie zakażenia się koronawirusem, które dotyczy również mieszkańców naszego powiatu, zwracam się do Państwa o pełną rozwagę, stosowanie się do zaleceń i poleceń władz i służb sanitarnych.

Uprzejmie proszę o ograniczenie w miarę możliwości wizyt w placówkach zdrowia w tym także Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Korzystajmy z opieki zdrowotnej tylko w przypadkach uzasadnionych i nie cierpiących zwłoki. Zwykłe porady należy uzyskiwać od lekarza rodzinnego drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.

Proszę o przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu choroby i ewentualnych kontaktach z osobami przybywającymi z zagranicy naszego kraju. Ukrywanie takich wrażliwych danych prowadzić może do poważnych zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu placówek medycznych.

Razem przetrwamy ten trudny czas !

 

Starosta Pyrzycki

Stanisław Stępień

czytaj więcej »

Porządek XIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach

dodano: 2020-04-01 14:43:16

Przewodnicząca rady Miejskiej zwołuje nadzwyczajną XIV sesję Rady Miejskiej w Lipianach, w dniu 03 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 10 00, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 101).
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 (Proj. Nr 102).
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Lipiany (Proj. Nr 103).
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna (Proj. Nr104).
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 105).
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Lipiany (Proj. Nr 106).
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 107).
 9. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

czytaj więcej »

Informacja o przetargu

dodano: 2020-04-01 08:26:37

Informujemy, że w dniu 27.03.2020 r. Gmina Lipiany - Gminny Zakład Komunalny ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn."Rekultywacja techniczna kwatery nr I na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Dębiec gmina Lipiany."  Więcej informacji, tj. dokumentacja wraz z ogłoszeniem, znajduje się na stronie internetowej
http://bip.gzk.lipiany.pl/ w zakładce zamówienia publiczne.

czytaj więcej »

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

dodano: 2020-03-31 10:42:34

Do 30 czerwca 2020 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Lipiany posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia  go do Urzędu Gminy Lipiany.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipiany
o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Lipiany w terminie do 
30 czerwca 2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są:

 • w załączniku do niniejszego artykułu,
 • w Urzędzie Gminy Lipiany pok. nr 23, 

Wypełnione druki prosimy składać

 • osobiście do Urzędu Gminy Lipiany pok. 23,
 • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
 • pocztą elektroniczną na adres: umig@lipiany.pl

W przypadku niezłożenia oświadczenia, na zlecenie Burmistrza Lipiany zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie,  w poszczególnych  posesjach.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LIPIANY ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia